Ukáž kategóriu produktov Skry kategóriu produktov

Pravidlá ochrany osobných údajov

Po pierwsze: Pełne dane Administratora Danych Osobowych.
Po drugie: Jakie dane pozyskujemy.
Po trzecie: Cel przetwarzania danych osobowych.
Po czwarte: Dobrowolność pozyskiwania danych.
Po piąte: Prawo do wglądu w swoje dane.

1. Szanując Państwa prawo do prywatności oraz respektując przestrzeganie prawa ochrony danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności zgromadzonych danych osobowych które mogą Państwo podać w trakcie współpracy i korzystania z naszego Sklepu.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą treścią polityki prywatności przed skorzystaniem z usług naszego Sklepu i podaniem jakichkolwiek danych.

Informujemy, że wszelkie dane otrzymane przez nas za pośrednictwem strony oraz sklepu internetowego, będą wykorzystywane wyłącznie przez M.I.L.-SYSTEM sp. z o.o. Sp.K. i nie będą sprzedawane ani udostępniane żadnym innym podmiotom gospodarczym czy osobom fizycznym.
Ponadto dokładając wszelkich starań by Państwa dane były bezpieczne, informujemy, iż wszyscy nasi pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest:
M.I.L.-SYSTEM sp. z o.o. Sp.K. ,
Ul. Jarzębinowa 84, 11-034 Stawiguda
NIP : 739-383-14-62
REGON : 280614162

Podstawowe obowiązki administratora to:
– wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzane były tylko dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia konkretnego celu przetwarzania,
– zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez pseudonomizację i szyfrowanie danych osobowych, ciągłego zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, zdolności do szybkiego przywrócenie dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego, regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania,
– rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych,
– współpraca z organem nadzorczym,
– zgłaszanie naruszenia danych osobowych organowi nadzorczemu,
– zawiadamianie osoby, której naruszenie danych dotyczy, o wystąpieniu naruszenia, chyba że wdrożone zostały odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, środki eliminujące prawdopodobieństwo wystąpienia wysokiego naruszenia praw i wolności lub też osoby, których dane zostały naruszone zostały poinformowane publicznym komunikatem lub w inny skuteczny sposób
– wyznaczenie inspektora danych osobowych w przypadkach przewidzianych w RODO.

2. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:
– Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będą Państwo zobowiązani podać swoje imię i nazwisko w celu realizacji Państwa zamówienia oraz skontaktowania się z Państwem.
– Adres zamieszkania/adres siedziby – jest niezbędny do wysyłki zamówionego towaru.
– Numer telefonu – dzwonimy do Państwa w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie lub zmiany terminu wysyłki.
– Adres e-mail – poprzez e-mail wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Państwem . Jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do Państwa informację handlową.
– Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Większość danych przetwarzamy w oparciu o zgody na przetwarzanie danych otrzymane od podmiotów danych osobowych.

W pozostałych przypadkach możliwość przetwarzania danych opieramy na wyraźnym przepisie ustawy lub na prawie do realizacji lub ochrony uzasadnionych interesów gospodarczych.

Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów, wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów oraz realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

– Cookies – nasze strony wykorzystują technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane zostały zapamiętane i by mogli Państwo bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
Strona internetowa sklepu może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki prywatności. Dlatego sugerujemy by korzystając z takich stron internetowych każdorazowo zapoznawali się Państwo z polityką prywatności danej witryny internetowej.

3. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
– Dokonując zakupu w naszym sklepie bez logowania konta po realizacji takiego zamówienia z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Państwa osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email).

Pozostaje tylko dokument sprzedaży (faktura ) przechowywany na potrzeby fiskalne.
– Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna Przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Państwu w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.
– Jeśli chcą Państwo być informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych Mogą Państwo zapisać się do newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać. W ramach newslettera mogą być Państwo informowani o aktualnych promocjach oraz ofercie naszego sklepu.

4. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzą Państwo sobie pozostawienia swoich danych osobowych to macie Państwo prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

5. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Państwa kart kredytowych czy danych dostępu do Państwo konta bankowego. Podczas korzystania ze sklepu internetowego od Państwa również zależy prawidłowa i skuteczna ochrona Państwa danych, dlatego należy dbać m.in. o zachowanie w tajemnicy posiadanych haseł i loginów oraz stosowanie odpowiednich zabezpieczeń i ustawień opcji internetowych w swoim komputerze.
– Zgodnie z postanowieniami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– Mają Państwo prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. Mogą Państwo również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, jak również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Informujemy przy tym, że możliwe jest uzyskanie interwencji ze strony administratora, zakwestionowanie decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, jak również wyrażenie własnego stanowiska w tym również zgłaszanie uwag do niniejszej Polityki prywatności.

W tym celu użytkownicy mają możliwość zadawania pytań, kontaktowania się poprzez zakładki w serwisie internetowym. Pytania i sugestie należy kierować pod adres: rodo@milsystem.pl lub listem poleconym na adres:
Adres siedziby firmy: M.I.L.-SYSTEM sp. z o.o. Sp.K., Ul. Jarzębinowa 84, 11-034 Stawiguda.

Ponadto informujemy, że w przypadku podejrzenia naruszeń przetwarzania danych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa UE, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.